Kontynuujemy prezentację przesyłek z okresu inflacji w Polsce w latach 1919-1923. Jak wcześniej pisaliśmy to okres niezwykle ciekawy, w którym wydano szereg znaczków a całości z tego okresu opłacane były znaczki wielu wydań jednocześnie bądź znaczkami jednego wydania ale w bardzo dużej liczbie.


List zagraniczny zwykły z Poznania do Berlina nadany 13.6.1920 r.
List polecony z Opalenie, pow. Gniew, do Gdańska-Wrzeszcza nadany 20.10.1923 r.
List zagraniczny zwykły z Przechowa p. Świecie, do Berlina nadany 13.III.1924 r.
List polecony z Dubna do Warszawy nadany 31.III.1924 r.


List zagraniczny zwykły z Poznania do Berlina nadany 13.6.1920 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 1 mkp wykorzystując do tego 8 znaczków o nominale 10 fen oraz 1 znaczek o nominale 20 fen z  wydania ministerialnego dla byłego zaboru pruskiego. Opłata jest zgodna z taryfą dla przesyłek zagranicznych nadawanych na obszarze byłego zaboru pruskiego z dnia 15.04.1920 r., wg której porto za list zagraniczny do 20 g wynosiło 1 mkp. Znaki opłaty naklejona na awersie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem POZNAŃ z wyróżnikiem *3g.
-Powrót do menu-


List polecony z Opalenie, pow. Gniew, do Gdańska-Wrzeszcza nadany 20.10.1923 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 18 tyś. mkp wykorzystując do tego 36 znaczków o nominale 500 mkp każdy z wydania Orzeł duży - wyd. uzupełniające do wydania poprzedniego. Opłata jest zgodna z taryfą dla przesyłek krajowych i do WM Gdańska z dnia 15.10.1923 r., wg której opłata za list zwykły powyżej 20 g wynosiła 12 tyś. mkp, opłata za polecenie - 6 tyś. mkp. Znaki opłaty naklejono na awersie - 1 sztuka, 35 na rewersie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem OPALENIE z wyróżnikiem (STAR. GNIEW). Na awersie koperty znajduje się stempel polecenia koloru czarnego OPALENIE z odręcznie wpisanym numerem przesyłki 37. Na rewersie koperty jest datownik odbiorczy  Gdańska z datą 20.10.23.
-Powrót do menu-


List zagraniczny zwykły z Przechowa p. Świecie, do Berlina nadany 13.III.1924 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 500 tyś. mkp wykorzystując do tego znaczki trzech wydań; wydania Duży orzeł na tarczy barokowej o nominale 300 tyś. mkp (Fi 178, 1 szt.) i nominale 100 tyś mkp (Fi 176, 1 szt.), 9 znaczków  o nominale 5 tyś mkp (Fi 166) wydania 150-lecie utworzenia KEN i 450. rocznica urodzin M. Kopernika  oraz 5 znaczków o nominale 50 tyś mkp i 5 o nominale 10 tyś. mkp z wydania przedrukowego (Fi 167 i Fi 170). Opłata jest zgodna z taryfą zagraniczną z 1.03.1924 r., za list zagraniczny powyżej 20g. Znaki opłaty naklejono na froncie i rewersie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem PRZECHOWO z wyróżnikiem *. Na rewersie koperty znajdują się 2 datowniki odbiorcze Berlina z datą 19.3.24.
-Powrót do menu-


List polecony z Dubna do Warszawy nadany 31.III.1924 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 720 tyś. mkp wykorzystując do tego znaczki dwóch wydań; wydania Duży orzeł na tarczy barokowej o nominale 300 tyś. mkp (Fi 178) w liczbie 1,  o nominale 100 tyś. mkp (Fi 176) w licznie 3 i 2 znaczki o nominale 30 tyś. mkp (Fi 174) oraz 3 znaczki o nominale 20 tyś mkp (Fi 168) z wydania przedrukowego. Porto za ten list zostało nadpłacone o 120 tys. mkp, gdyż zgodnie z taryfą krajową z 16.03.1924 r., porto za list zagraniczny do 20g wynosiło 250 tyś mkp, za polecenie - 350 tyś. mkp. Znaki opłaty naklejono na froncie i rewersie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem DUBNO z wyróżnikiem *b*. Na stronie adresowej znajduje się czarny stempelek polecenia R-DUBNO z odręcznie wpisanym numerem 2462. Na rewersie koperty jest datownik odbiorczy  Warszawy z datą 1.IV.24.
-Powrót do menu-