1991 - 1996

W latach 1991-1994 Poczta Królewska świadczyła usługi z punktu pocztowego zlokalizowanego w Oktagonie.

 

 

Zdjęcia z roku 1994

W 1993 roku nie było stempla okolicznościowego.

Biuro POC w oktagonie nadal używało swojego datownika. W tym przypadku został użyty jako stempel dodatkowy, a następnie karta została przekazana do biura głównego, w którym zastosowano kasowanie maszynowe.

W 1994 roku na przesyłkach, ponownie stosowano pamiątkowy stempel okolicznościowy w London Special Handstamp Centre (LSHC) Mount Pleasant, Londyn. Nadawcy, którzy chcieli pozyskać stempel okolicznościowy, na przesyłkach wysłanych z terenu kortów, mogli otrzymać także datownik POC odbity jako dodatkowy, zanim przesyłka była przekazana do LSHC w celu ostemplowania okolicznościowego.

Przepisy stanowiły, że datownik POC używany w biurze na kortach powinien być stosowany wyłącznie do kasowania znaczków na przesyłkach rejestrowanych i pokwitowaniach. Ten datownik był używany w biurze POC w oktagonie w latach 1991-1994.

Przesyłka ofrankowana wg. taryfy za Gwarantowane Dostarczenie wraz z jej potwierdzeniem nadania,  kasowana datownikiem POC.

Rok 1995 był ostatnim, w którym poczta znajdowała się w Aorangi Park

W 1996 roku został przeniesiony do kiosku w hali południowo-zachodniej, nowego kompleksu Kortu nr 1. To był ostatni rok, w którym POC używał tego datownika.

1997 - 1998

W 1997 roku nie stosowano pamiątkowego stempla okolicznościowego.

W tym roku nowy datownik zastąpił ten używany od 1991.

Na Mistrzostwa 1997 poczta przeniosła się do kiosku na wschód od kompleksu Kortu nr 1

W 1998 r. w LSHC stosowano dwa okolicznościowe stemple pocztowe, jeden zorganizowany przez POC, a drugi sponsorowany przez St. John Ambulance, jednodniowy na dzień finałów, 5 lipca 1998 r.

Punkt pocztowy został przeniesiony do kompleksu Kortu Nr 1. To było pierwszy raz gdy poczta na kortach funkcjonowała w murowanym budynku.

Ten stempel okolicznościowy był datowany w dniu w którym go zastosowano.

Stemple pocztowe LHSC ze zmiennymi datami były odbijane za pomocą specjalnego, gumowego, samotuszującego stempla, który był używany od około 30 lat. W 1992 roku wprowadzono „Pad Canceller”, stempel który zapewniał wysokiej jakości czarną odbitkę wraz z drobnymi szczegółami, ale można go było używać tylko wtedy, gdy stempel okolicznościowy był ograniczony do jednej daty.

St. John Ambulance sponsorował ten stempel okolicznościowy jednodniowy na dzień Finałów 5 lipca 1998 roku.

Certyfikat nadania został ostemplowany datownikiem pocztowym POC.

List kategorii „Special Delivery” ze znaczkami skasowanymi datownikiem POC. Jego potwierdzenie nadania również potwierdzone tym samym datownikiem.

 

 Tłumaczenie Krzysztof Siarkiewicz.

Attention, this article is also available in English. To read it go to section "For English readers" (left panel, bottom).