1958-1971 Pora dnia w Urzędzie Głównym.

Pamiątkowe stemple okolicznościowe pozwalały na ustawienie czasu. Wszystkie przesyłki z prośbą o listy polecone musiały być procedowane w punkcie mobilnym na kortach, ponieważ usługa polecenia z wykorzystaniem stempli okolicznościowych nie była świadczona w urzędzie głównym.

Głównym celem punktu mobilnego było świadczenie usługi polecenia. Ogólnie rzecz biorąc, miejsce na czas na stemplu okolicznościowym pozostawało puste, ale były dwa wyjątki. Listy zwykłe wysyłane w punkcie mobilnym od poniedziałku do piątku były zwykle przynoszone do urzędu głównego w celu przystawienia stempla okolicznościowego, na którym czas był zawsze ustawiany. Urząd Główny nie pracował w sobotnie popołudnia, a w dni powszednie zamykany był późnym popołudniem, dlatego zwykła poczta wysyłana w punkcie mobilnym w soboty i w ciągu tygodnia po ostatnim odbiorze poczty do urzędu głównego była opracowywana w punkcie mobilnym. Na stemplach ustawiano następujące oznaczenia czasu: 12.45.PM 2.15.PM 3.-PM 4.30.PM 5.-PM 6.45.PM 7.-PM oraz 7.15.PM (gdzie PM oznacza po południu)

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 12.45.PM w czwartek, 5lipca 1962 roku. W tym roku używano stempla z kropką po kodzie pocztowym w urzędzie głównym.

Przesyłki ostemplowane w urzędzie głównym 12.45.PM w piątek, 28czerwca 1963 roku i poniedziałek 22 czerwca 1964 roku. W 1963 roku w urzędzie głównym używano stempla z kropką a w 1964 bez kropki po kodzie pocztowym.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 3.-PM w poniedziałek, 8lipca 1963 roku. W tym roku w urzędzie głównym używano stempla z kropką po kodzie pocztowym.

Ulewny deszcz całkowicie „zmył” grę w ostatnią sobotę Mistrzostw powodując, że ostatnie cztery finały zostały przesunięte na poniedziałek 8 lipca.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 3.-PM w środę 22 czerwca 1960 roku. W tym roku w urzędzie głównym używano stempla z kropką po kodzie pocztowym.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 5.-PM w piątek 28 czerwca 1960 roku. W tym roku w urzędzie głównym używano stempla z kropką po kodzie pocztowym.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 7.15.PM w środę 27 czerwca 1958 roku. W tym roku w urzędzie głównym używano stempla z kropką po kodzie pocztowym. 7.15.PM (19:15) to była ostatnia godzina stosowania stempla przed zamknięciem urzędu każdego dnia.

Nowy mniejszy stempel wprowadzony w 1965 roku nadal umożliwiał ustawianie tych samych godzin co w latach 1958-1964. Każdy stempel można teraz było rozpoznać po odstępie między słowami ALL ENGLAND, jeden był większy od drugiego.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 12.45.PM, w sobotę 3 lipca 1971 roku, w ostatni dzień turnieju. W 1971 roku w urzędzie głównym używano stempla, który miał większy odstęp między słowami ALL ENGLAND.

Wygląda na to, że w 1971 roku, ta koperta została ofrankowana jak polecona i wysłana do urzędu Wimbledonu z prośbą o opracowanie jej w punkcie mobilnym na kortach. Nie została jednak odesłana jako polecona, prawdopodobnie dlatego, że nadeszła ostatniego dnia turnieju zbyt późno, aby wysłać ją do punktu mobilnego. Została więc ostemplowana okolicznościowo w głównym urzędzie.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 2.15.PM, w piątek 3 lipca 1970 roku. W tym roku stempel, który miał większy odstęp między słowami ALL ENGLAND, był używany w urzędzie głównym.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 3.-PM, w poniedziałek 28 czerwca 1965 roku. W tym roku stempel, który miał większy odstęp między słowami ALL ENGLAND, był używany w urzędzie głównym.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 4.30.PM, w piątek 3 lipca 1970 roku. W tym roku stempel, który miał większy odstęp między słowami ALL ENGLAND, był używany w urzędzie głównym.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 5.-PM, w czwartek 24 czerwca 1965 roku. W 1965 roku stempel, który miał większy odstęp między słowami ALL ENGLAND, był używany w urzędzie głównym.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 6.45.PM, w poniedziałek 22 czerwca 1970 roku. W 1970 roku stempel, który miał większy odstęp między słowami ALL ENGLAND, był używany w urzędzie głównym.

Przesyłka ostemplowana w urzędzie głównym 7.-PM, we wtorek 22 czerwca 1965 roku. W 1965 roku stempel, który miał większy odstęp między słowami ALL ENGLAND, był używany w urzędzie głównym.

 

1963 Z czasem i bez czasu w Urzędzie Głównym

List zwykły z dwoma różnymi stemplami pocztowymi z wtorku, 2 lipca 1963 roku. Obie odbitki stempla okolicznościowego są bez kropki po kodzie pocztowym S.W.19, który był stemplem używanym w głównym biurze w 1963 roku.

Wydaje się, że koperta ta została odebrana w urzędzie głównym z prośbą o kasowanie okolicznościowe jednego znaczka stemplem z ustawioną godziną, a drugiego stemplem bez godziny. Zwykle wszystkie odbitki stempla okolicznościowego z głównego urzędu wskazywały czas. Jest to jedyny znany przykład użycia stempla okolicznościowego w głównym urzędzie, który nie pokazuje czasu. Tak ustawiono zapewne po to aby spełnić tę szczególną prośbę. Obie odbitki nie mają kropki po kodzie pocztowym S.W.19, czyli pochodzą ze stempla który w 1963 roku był używany w głównym urzędzie.

Tłumaczenie Krzysztof Siarkiewicz.

Attention, this article is also available in English. To read it go to section "For English readers" (left panel, bottom).