1958-1971 Pora dnia w Biurze Mobilnym.

Pamiątkowe stemple okolicznościowe pozwalały na ustawienie czasu. Wszystkie przesyłki z prośbą o listy polecone musiały być procedowane w punkcie mobilnym na kortach, ponieważ usługa polecenia z wykorzystaniem stempli okolicznościowych nie była świadczona w urzędzie głównym. Głównym celem punktu mobilnego było świadczenie usługi polecenia.

Ogólnie rzecz biorąc, miejsce na czas na stemplu okolicznościowym pozostawało puste, ale były dwa wyjątki. Listy zwykłe wysyłane w punkcie mobilnym od poniedziałku do piątku były zwykle przynoszone do urzędu głównego w celu przystawienia stempla okolicznościowego, na którym czas był zawsze ustawiany. Urząd Główny nie pracował w sobotnie popołudnia, a w dni powszednie zamykany był późnym popołudniem, dlatego zwykła poczta wysyłana w punkcie mobilnym w soboty i w ciągu tygodnia po ostatnim odbiorze poczty do urzędu głównego była opracowywana w punkcie mobilnym. Doprowadziło to do tego, że niektóre przesyłki nierejestrowane były opatrywane stemplem pocztowym w mobilnym biurze bez wskazywania godziny, a niektóre przesyłki polecone były oznaczane stemplem pocztowym z godziną. Sytuację dodatkowo skomplikowało, gdy w latach 1967, 1969, 1970 i 1971 stało się regułą, że wszystkie przesyłki stemplowane w biurze mobilnym, w tym listy polecone, z jakichś powodów wskazywały godzinę, w przeciwieństwie do innych lat, kiedy na ogół nie była ona pokazywana.

Podobnie jak w biurze głównym, w punkcie mobilnym wykorzystywano dziewięć różnych godzin, począwszy od godziny 12.45, ale ponieważ był on otwarty dłużej, także godziny 20.15 i 20.30.

Ciągłe zmienianie godziny na stemplu przy stemplowaniu listów poleconych wymagających pokwitowania nie było zbyt praktyczne, więc miejsce na pokazanie godziny pozostawało puste. Ponieważ nie było takiego wymogu czasowego, aby zajmować się zwykłą pocztą, na stemplu ręcznym umieszczano godzinę i przesyłano ją partiami o różnych porach po południu, chociaż z jakiegoś powodu nie dotyczyło to lat 1967, 1969, 1970 i 1971, gdy oba typy przesyłek polecone i nierejestrowane były opatrywane ręcznie pieczęcią z godziną tak samo jak w Urzędzie Głównym.

Przesyłka ostemplowana w punkcie mobilnym 8.30.PM w piątek, 30 czerwca 1961, najpóźniejsza pora w ciągu dnia

20.30 była używana tylko w punkcie mobilnym i była to najpóźniejsza godzina w ciągu dnia do wykorzystania, przed zamknięciem punktu.

1969 Pora dnia w Biurze Mobilnym.

Ta opieczętowana i zaadresowana koperta została wysłana do głównego biura z prośbą o procedowanie jej w biurze mobilnym. Zostałaby zabrana na korty podczas ostatniego odbioru tego dnia do głównego biura około godziny 16:00. Ponieważ była przesłana drogą pocztową, nie trzeba było zajmować się nią natychmiast (pokwitowanie zostało zwrócone w kopercie) i można było ją ostemplować wraz ze zwykłymi przesyłkami, które nie dotarły do głównego biura przed ostatnim odesłaniem tego dnia. Od 1958 do 1966 i ponownie w 1968 było to normalne, że przesyłki polecone były ręcznie stemplowane bez ustawiania czasu, jednak w latach 1967, 1969, 1970 i 1971 praktyką było ustawianie czasu na stemplu. Bywało tak, że prawie nie było nadawania listów poleconych w punkcie mobilnym, wszystkie takie prośby były przysyłane pocztą. Przez te cztery lata nie są znane żadne przykłady, w których stemple nie mają ustawionego czasu, gdy były używane do kasowania znaczków.

List polecony ostemplowany 8.15 PM w piątek, 27 czerwca 1969. Tego roku w punkcie mobilnym używano stempla ręcznego z mniejszą przerwą między słowami ALL ENGLAND

Pokwitowanie nadania zostało zwrócone w kopercie.

1971 Pora dnia w Biurze Mobilnym.

Jest prawdopodobne, że adresat przygotował ten list do wysyłki, prosząc o ostemplowanie go w punkcie mobilnym stemplem okolicznościowym bez wskazania czasu, tak jak miało to miejsce w latach wcześniejszych. Jednak od 1967 r. (oprócz 1968 r.) obowiązywała zasada umieszczania czasu na stemplu przy kasowaniu znaczków. Tutaj postanowiono skasować znaczki zwykłym okrągłym datownikiem eksploatacyjnym i zastosować datownik okolicznościowy jako dodatkowy z pustym miejscem zamiast czasu, aby ominąć obowiązującą regułę. To nietypowa koperta.

List polecony ostemplowany pierwszego dnia Mistrzostw, w poniedziałek, 21 czerwca 1971. W 1971 r. w punkcie mobilnym użyto stempla ręcznego z mniejszą przerwą między słowami ALL ENGLAND.

Pokwitowanie prawdopodobnie zostało zwrócone w kopercie. Datownik okrągły punktu mobilnego był przeznaczony do umieszczania na przesyłkach poleconych, głównie potwierdzeniach nadania.

1965-1971 Bez pory dnia w Biurze Mobilnym

Podobnie jak w latach wcześniejszych w latach 1965, 1966 i 1968 listy zwykłe nierejestrowane nadawane na terenie kortów po ostatnim odbiorze poczty do biura głównego oraz w soboty, były stemplowane w punkcie mobilnym bez wskazania godziny na stemplu, jak to zwykle bywało w przypadku przesyłek poleconych. W innych latach, 1967, 1969, 1970 i 1971, czas był zawsze ustawiany. Nie wiadomo, dlaczego wprowadzona w 1967 r. praktyka każdorazowego wskazywania czasu nie była stosowana w 1968 r. Ten rok był ostatnim, w którym znaczki były kasowane ręcznym stemplem okolicznościowym z pustym miejscem zamiast godziny. W tym roku w punkcie mobilnym stosowano stempel z mniejszą przerwą między słowami ALL ENGLAND

Przesyłki zwykłe wysłane w środę, 26 czerwca i poniedziałek, 1 lipca, bez wskazania godziny.

Przesyłka zwykła ostemplowana w sobotę 6 lipca, w ostatni dzień Mistrzostw.

Tłumaczenie Krzysztof Siarkiewicz

Attention, this article is also available in English. To read it go to section "For English readers" (left panel, bottom).